^

Title: ^ (caret/wedge/tô bach) Digital Print

 ^ is temporary pillar consisting of 100 selected books from the gallery stores. Ranging from guides on how to paint as a hobby to monographs on modernist masters and reference books on Art History, they span a period of around 70 years.

 The ‘^’ symbol has many names and uses. It is called specifically a caret, generally a circumflex, a wedge or informally a tô bach in Welsh. The caret is used in proof-reading to mark something that is missing, the name coming from the Latin caret meaning ‘it lacks’. Currently the gallery is missing art, it is in creative limbo. The wedge refers to the insertion work into the space between floor and ceiling, while a tô bach is a little bridge, which relates to the process of transition the redevelopment of the Art Gallery brings to the life and history of the building.

In making a pillar I wanted to look at how previous knowledge is fashioned into a symbolic support for the building. The column only existed momentarily for this image before collapsing. These old books are likely to be discarded as the gallery celebrates a new phase in its life through the redevelopment.

 Contemporary visual arts are in a continuous state of flux, never standing still, as it interprets current society and becomes an expression of our place in time. The words, pictures and opinions in these dusty books have already been incorporated into our thinking and they are now examples of Art history themselves. Soon the gallery will re-open, creating new reference points for thinking and seeing.

Teitl: ^ (to bach/lletem/caret) Print Digidol

Piler dros dro yw ^  sy’n cynnwys 100 o lyfrau a ddewisir o siopau’r oriel. Gan amrywio o arweinlyfrau am sut i baentio fel hobi i fonograffau am feistri moderniaeth a chyfeirlyfrau am hanes celf, maent yn ymestyn dros gyfnod o tua 70 o flynyddoedd.

 Mae gan y symbol ‘^’ lawer o enwau a dibenion. Yn benodol, caret yw ei enw; yn gyffredinol, fe’i hadnabyddir fel acen grom, lletem neu, yn anffurfiol, do bach, yn Gymraeg. Defnyddir y caret ym maes prawfddarllen i nodi bod rhywbeth ar goll. Enw Lladin yw caret, sy’n golygu ‘mae diffyg’. Ar hyn o bryd, nid oes dim gwaith celf yn yr oriel, mae hi mewn limbo creadigol. Mae’r lletem yn cyfeirio at y gwaith gosod yn y lle rhwng y llawr a’r nenfwd. Pont fechan yw’r to bach; mae’n cyfeirio at y ffaith bod y broses o ailddatblygu’r oriel gelf yn bont ym mywyd a hanes yr adeilad.

 Wrth greu’r piler, roeddwn am ymchwilio i sut addesir gwybodaeth flaenorol i fod yn gymorth symbolaidd i’r adeilad. Roedd y golofn yn bodoli am ychydig iawn o amser ar gyfer y ddelwedd hon cyn cwympo. Mae’r hen lyfrau hyn yn debygol o gael eu taflu wrth i’r oriel ddathlu cyfnod newydd yn ei bywyd drwy’r gwaith ailddatblygu.

 Mae’r celfyddydau gweledol cyfoes mewn cyfnod o ansicrwydd parhaus, byth yn sefyll yn yr unman wrth ddehongli cymdeithas heddiw a mynegi ein lle mewn hanes. Mae’r geiriau, y lluniau a’r farn a geir yn y llyfrau llychlyd hyn eisoes wedi sefydlu eu hunain yn ein meddyliau ac maent hwy bellach yn enghreifftiau o hanes celf. Yn fuan, bydd yr oriel yn ailagor, gan greu seiliau newydd ar gyfer meddwl a gweld.

20160227-142355.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s