… (Ellipsis) typeface for The Book Project Glynn Vivian

… (Ellipsis)

… is a typeface which incorporates the handwriting of people involved in the re-development of the Glynn Vivian Art Gallery.

For example; the letter ‘x’ is a reproduction of the writing of the lead Architect and ‘ z’ the hand of the Curator. Other letters replicate the hand writing of bricklayers, decorators, gallery technicians, education staff and contractors. The typeface celebrates ‘the sum of the parts’ that make the re-development of the Glynn Vivian Art Gallery possible.

The title refers to a pause in writing and the pause in the history of the building while suggests the anticipation of the re-opening. It is designed for use in Welsh and English with lesser used symbol keys assigned to Welsh letters such as Ll, Ff, Ch, Ng. It is intended to be used primarily for communications between departments at the gallery and is intentionally informal.

… (Elipsis)

Teip yw … sy’n ymgorffori llawysgrifen cyfranogwyr yn y broses o ailddatblygu Oriel Gelf Glynn Vivian.

Er enghraifft: mae’r llythyren ‘x’ yn atgynhyrchu ysgrifen y prif Bensaer ac mae’r ‘z’ yn cynrychioli’r Curadur.

Mae llythrennau eraill yn atgynhyrchu llawysgrifen bricwyr, addurnwyr, technegwyr yr oriel, staff addysg a chontractwyr. Mae … (Elipsis) yn dathlu ‘swm y rhannau’ sy’n galluogi Oriel Gelf Glynn Vivian i gael ei hailddatblygu. Mae teitl y gwaith … yn cyfeirio at saib wrth ysgrifennu a’r saib yn hanes yr adeilad, gan gyfleu’r disgwyl am ei ailagor. Mae’r teip wedi’i ddylunio ar gyfer y Gymraeg a’r Saesneg gan ddefnyddio’r allweddi anarfer ar gyfer llythrennau Cymraeg er enghraifft Ll, Ff, Ch, Ng. Bwriedir ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer cyfathrebu rhwng adrannau yn yr oriel ac yn anffurfiol.

20160211-195109.jpg

20160211-195133.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s